Sist oppdatert

Zoom:

Det er mange som er uroa etter oppslag i media om tenesta for videomøter, Zoom. Uninett presiserer at tenesta skal vere heilt trygg å bruke. Uninett si Zoom-teneste køyrer på ei separat nordisk plattform og er spesialtilpassa bruk i kunnskapssektoren. Uninett har òg svara på ofte stilte spørsmål om sikkerheten i Zoom.