Sist oppdatert

I god tid før første nettsamling

Før første nettsamling, må du må sjekke om du har det utstyret du treng, og eventuelt skaffe det du manglar. Du må også klargjere datamaskina di for bruk i Adobe Connect og/eller Zoom.

Krav til utstyr
Klargjer datamaskina – første gang i Zoom
Klargjer datamaskina – første gang i Adobe Connect
Pålogging til Adobe Connect