Sist oppdatert

Kaltura

Videoplattforma Kaltura er HVL sitt verktøy for å ta skjermopptak og dele video- og lydfiler i Canvas. På denne sida har me samla ressursar om korleis du kan bruke Kaltura på ein best mogleg måte.

Opprette brukar i Kaltura (pdf)
Skjermopptak med Kaltura (pdf)
Bruk Kaltura som fildelar (pdf)
Kaltura – Korleis laste opp ei mediefil (YouTube)
Kaltura – Korleis legge inn ein video frå Kaltura i ein modul i Canvas (YouTube)
Kaltura – Levere podcast som arbeidskrav i Canvas (YouTube)
Kaltura – Hvordan laste opp en video i Kaltura og lage en delingslenke (YouTube)
Kaltura i Canvas – Løysing “3rd party session cookies”-feilmelding i Chrome (YouTube)
Kaltura – endre lokasjon for opptak (Vestibylen)