Sist oppdatert

Forskings- og utviklingsprosjekt knytt til nettundervising ved HVL

Det har blitt sett i gang ei rekke forskingsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet, som er knytt til nettundervisning. Det vert også gjort mykje utviklingsarbeid på dette feltet. Vi har som mål å samle lenker til alle desse prosjekta her på denne sida. Førebels har vi:

Matematikk og dialogisitet i nettdiskusjoner
Utvikling av medierike ebøker
TPS i Vest – Tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest
Tverrprofesjonell samhandling
Utvikling og implementering av nettbasert emne – en evalueringsstudie av MAMET 500