Sist oppdatert

Informasjon til studentane 

Som emneansvarleg for eit nettkurs, må du forsikre deg om at studentane dine har den informasjonen dei treng før studiestart. Du må opplyse dei om kor dei kan finne denne informasjonen. For at alle skal få ei god oppleving av første nettsamling, er det avgjerande at det tekniske fungerer godt for alle deltakarar. Studentane treng informasjon om:

Krav til utstyr
Korleis dei kan klargjere sine datamaskiner for bruk i Adobe Connect
Kvar og korleis dei kan logge seg på nettrom
Korleis dei kan delta aktivt i ei nettsamling

Det er lurt at faglærar lagar grupperom til studentane i god tid før studiestart.