Sist oppdatert

Nyttige nettstader om nettundervising 

UNIT – Nyttige ressursar for digital undervising. Treng du tips, informasjon og råd om digital undervising? Her får du ei oversikt over ressursar frå lærestadar, faglærarar og leverandørar om digitale verktøy, opplæringsressursar og anna.

UNIT – Covid-19

Norwaco – Viktig informasjon om lisensar og bruk av mediefiler til heimeundervising i desse dagar.

Norwaco – Covid-19

uDig er ein nettstad med MOOC-kurs om blant anna digitale læringsmidlar, bruk av digitale tavler, bruk av video med meir.

uDig

LINK har mange gode ressursar om bruk av digital undervising. Her finn du blant anna små inspirasjonsvideoar, opptak av webinar om studentaktivitet og kunnskapsbanken KUPP.

LINK

Læring i en digital tid er ein nettstad med videoar som blant anna drøfter korleis teknologi kan nyttast i undervising, læring og vurdering.

Læring i en digital tid

Videoforelesning.no er ein ressursbank for deg som vil lage korte undervisingsvideoar.

Videoforelesing.no

Fleksibel utdanning Norge står bak denne nettstaden for verksemder eller enkeltpersonar som jobbar med digitale og fleksible læringsformer.

Fleksibel utdanning Norge