Å lage eigne rom i Adobe Connect

David har laga ein video de kan leggje ut til studentane. Kopier denne lenkja:

Det er no mogeleg å spele av film frå youtube i Adobe Connect. Under finn du oppskrifta vi har fått frå Uninett på korleis du gjer det. Har du spørsmål, kontakt Uninett.

Klargjering av maskina

Laste opp video

Spørreundersøkelser

Whiteboard

Chat vs Question & Answer modul

Note Pod